Lekcja ? Jak wyglądają zajęcia:

Lekcja przypomina rozmowę telefoniczną, w trakcie której ćwiczysz wszystkie umiejętności językowe (rozumienie, mówienie, czytanie, pisanie) z różnym natężeniem w zależności od tego jakie są Twoje cele, oraz które aspekty języka chcesz doskonalić.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem elementów kilku metod i technik nauczania. Są to metoda audiowizualna oraz bezpośrednia z elementami metody kognitywnej i mnemotechnik (sztuczek pamięciowych). Wykorzystanie poszczególnych metod oraz technik jest jednak uzależnione od indywidualnego ucznia oraz jego potrzeb. Naszym celem jest odpowiednie dostosowanie metod, które umożliwi uczniowi opanowanie wiedzy wraz pozwoli z umiejętnością posługiwać się nią w praktyce.

Przed lekcją na mail podany przez ucznia przesyłane są materiały. Część materiałów uczeń powinien przygotować (przeczytać i przeanalizować) przed zajęciami natomiast druga część to materiały, na podstawie których będziemy pracować w trakcie lekcji. Zazwyczaj są to artykuły, video, podcasty. Podczas lekcji będziemy również korzystać z czata na Skype gdzie będziemy wymieniać informacje oraz przesyłać linki do mniejszych materiałów pomocniczych oraz ćwiczeń.

Lekcja kończy się podsumowaniem (feedback), jaki postęp uczeń osiągnął na danej lekcji oraz na czym będziemy pracować się kolejnej lekcji.

Po lekcji uczeń otrzymuje zadanie domowe utrwalające omawiane zagadnienie.

Wszystkie materiały są indywidualnie dopasowywane do poziomu , stylu poznawczego, wieku oraz możliwości ucznia. 80% zajęć odbywa się w języku angielskim jednak zależy to przede wszystkim od umiejętności ucznia.

W przypadku uczniów na poziomie niższym niż zaawansowany niezbędne są wyjaśnienia w języku polskim.

Możliwość komentowania jest wyłączona.