Płatność

Oferta dla klientów indywidualnych przez Skype

Cena lekcji (60 minut)  – 70 zł
Pierwsza 30-minutowa lekcja jest darmowa

Zasady płacenia

 1. Cykl lekcji zaczyna się 1 dnia każdego miesiąca i trwa do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
 2. Kurs z języka angielskiego składa się z miesięcznych cyklów lekcji.
 3. Przed rozpoczęciem kursu uczeń drogą mailową uzgadnia z nauczycielem ilość lekcji, którą chce odbyć w ramach jednego cyklu lekcji tj. miesiąca kalendarzowego, oraz godziny lekcji.
 4. Koszt jednej lekcji trwającej 60 minut zegarowych wynosi 70 zł.
 5. Uczeń opłaca ustaloną ilość lekcji z góry nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem nowego cyklu lekcji oraz przesyła potwierdzenie przelewu na e-mail natalia@e-perfectum.pl
 6. Lekcje są dostępne do wykorzystania w danym cyklu lekcji. Nie wykorzystane lekcje z danego cyklu lekcji (miesiąca kalendarzowego) nie przechodzą na następny miesiąc.
 7. Jeżeli z jakiś powodów uczeń nie może pojawić się na lekcji w umówionym terminie istnieje możliwość przełożenia zajęć (najpóźniej 24 godz przed ustalonym terminem) na inny termin w okresie trwania cyklu.
 8. Przekładanie terminu zajęć możliwe jest jedynie drogą mailową.
 9. Jeżeli uczeń nie przełoży zajęć do 24 godz przed zajęciami lub nie pojawi się na zajęciach opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 10. Uczeń zgadza się na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów niezbędnych do nauczania.
 11. Uczeń nie może rozpowszechniać, kopiować, rozsyłać, reprodukować materiałów przesłanych przez nauczyciela w całości i w części bez pisemnej zgody nauczyciela.
 12. W przypadku częstego przekładania zajęć nauczyciel zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy prowadzenia nauki.
 13. Nie opłacenie cyklu lekcji równoznaczne jest ze zrezygnowaniem z kursu.
 14. W przypadku nagłego odwołania zajęć przez nauczyciela, uczeń ustala z nauczycielem inny termin odrobienia lekcji w okresie trwania kursu.
 15. Podjęcie nauki jest równoznaczne z akceptacją powyższej oferty.

Możliwość komentowania jest wyłączona.